Αναζήτηση 
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 ..:: αρχική ::..   Είσοδος

      

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης

 

στόχοι  

   

Η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής    λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίζοντας   φαινόμενα:

 • Διαφθοράς
 • Κακοδιοίκησης
 • Αδιαφανών διαδικασιών
 • Αναποτελεσματικότητας
 • Χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών

 

 

  

ελεγχόμενες υπηρεσίες 

 
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές ή περιφερειακές).
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού.
 • Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
 • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις.  europa.eu

 
 
 

 

 

Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. / Γραφείο πληροφορικής

 

 

**   Όροι Χρήσης  Privacy Statement